Liên hệ

RACEVIETNAM

Ban tổ chức

RaceVietnam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các gói giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tổ chức sự kiện thể thao.

Chúng tôi cung cấp các gói giải pháp hoàn chỉnh từ Lập kế hoạch tổ chức và Vận hành sự kiện; Truyền thông; tới cung cấp các thiết bị và nền tảng công nghệ phục vụ giải đấu. Với sự am hiểu hoạt động kinh doanh của tổ chức/doanh nghiệp và môi trường thể thao đại chúng, RaceVietnam giúp khách hàng xây dựng được sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược cho giải đấu và sự kiện.

Thông tin liên hệ:

Website: racevietnam.com

Email: info@racevietnam.com

SĐT: 090 221 2310

FB: www.facebook.com/weracevietnam/

Công ty CP Thương mại Vịnh Hạ Long

Ban tổ chức

Công ty cổ phần dịch vụ Vịnh Hạ Long là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Trung tâm dịch vụ Vịnh Hạ Long- đơn vị Trực thuộc Ban Quản lý Vịnh Hạ Long theo Quyết định số 3929/QĐ-UB ngày 02 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Trung tâm dịch vụ Vịnh Hạ Long thành công ty Cổ phần dịch vụ Vịnh Hạ Long.
 

Từ sau khi cổ phần hóa đến nay với nghành nghề kinh doanh chính là làm dịch vụ tại 11 điểm kinh doanh trên các tuyến tham quan Vịnh Hạ Long, Công ty đã tập trung cơ cấu lại loại hình kinh doanh; nâng cấp hàng loạt các điểm kinh doanh dịch vụ trên các tuyến tham quan.Mở rộng loại hình kinh doanh cùng với thêm nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của khách tham quan Vịnh Hạ Long, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy tốt giá trị Di sản thiên nhiên thế giới. 

 

Contact:

Email: info@racevietnam.com

Hotline: +8490-221-2310

FB: fb.com/sunsetbaytriathlon/

Follow Us:

Liên hệ

© 2019 Copyright by RaceVietnam & Vinh Ha Long JSC.,

All rights reserved.