Contact:

Follow Us:

Liên hệ

© 2019 Copyright by RaceVietnam & Vinh Ha Long JSC.,

All rights reserved.

SUNSET BAY TRIATHLON-LOGO-02.png

RELAY TEAM

AQUAMAN

Ban tổ chức

Logo RaceVietnam-Black-08.png

NTT Địa điểm

08/11/2019
8:00 - 17:00
Phát Racekit
Địa điểm: Tuần Châu, Hạ Long
14:00 - 16:00
Mở đường bơi
Địa điểm: Tuần Châu, Hạ Long
16:00 - 17:00

Race Briefings, QnA

7:00 - 8:30

Phát Racekit

8:30 - 9:30

Race Briefings, QnA

13:30 - 18:00

Thời gian thi đấu chính thức

*Cut-off time Bơi - 60 phút | Đạp - 1 giờ 50 phút | Chạy 1 giờ 40 phút.

VĐV có thời gian tối đa là 60 phút để hoàn thành phần bơi, 2 giờ 50 phút (kể từ khi xuất phát bơi) để hoàn thành phần bơi - đạp và 4 giờ 30 phút (kể từ khi xuất phát bơi) để hoàn thành toàn bộ cuộc thi

09/11/2019
7:00 - 10:00

Check-in xe đạp

PARTY NIGHT
Từ 19:30 - 00:00 - Tiệc chúc mừng
20:00 - 21:00 - Lễ trao giải

Lịch trình có thể thay đổi trước ngày thi đấu. Vui lòng theo dõi Fanpage, Website và Email của giải đấu để nhận các thông tin mới nhất.